Een ogenblik geduld a.u.b.

Vernieuwd dashboard maakt Global Goals lokaal meetbaar

door Sebastiaan van Delft

Het Global Goals dashboard biedt nu een nog completer en gebruiksvriendelijker overzicht van de stand van gemeenten op de Global Goals. Dit dashboard op Waarstaatjegemeente.nl helpt gemeenten op weg met het meetbaar maken van de Global Goals.

Ga naar het vernieuwde dashboard

Verbeteringen in het dashboard

Het vernieuwde dashboard is omgevormd naar een interactief rapport. De gebruiksvriendelijkheid is hierdoor sterk toegenomen en de indicatoren zijn van meer context voorzien. Per doel is een pagina ingericht waar de indicatoren gezamenlijk worden gepresenteerd. Ook is het mogelijk een gebiedsvergelijking te maken waardoor u de data van een individuele gemeente kunt bekijken in verhouding met andere gemeenten. Daarnaast wordt toegelicht hoe de specifieke doelen betrekking hebben op de gemeentelijke praktijk.

Omdat gekozen is voor indicatoren waarvan data op gemeenteniveau beschikbaar zijn, kan het dashboard niet voor ieder doel een compleet overzicht bieden. Toch is het een handig hulpmiddel om monitoring in gemeenten mogelijk te maken.

Lokaal beleid toetsen en monitoren

De Global Goals, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, hebben veel raakvlakken met lokaal beleid. Sinds 2015 zijn al 130 gemeenten aangesloten bij de campagne Gemeenten4GlobalGoals. Hiermee spreken zij uit achter deze doelen te staan en ze lokaal in de praktijk te brengen.

De grote uitdagingen voor gemeenten vragen vaak om een integrale aanpak. Denk aan de energietransitie, armoedebestrijding, woningbouw of natuurbescherming. De Global Goals bevatten doelen op ecologisch, economisch en sociaal gebied. Lokaal beleid kan dus aan de hand van de Global Goals worden getoetst op integraliteit en samenhang met andere beleidsdoelen.

De 17 doelen bevatten 169 subdoelen, waarmee het mogelijk is de doelen meetbaar te maken. De Global Goals zijn daarom een waardevol instrument voor gemeenten om met een integrale bril de voortgang in kaart te brengen.

Meer informatie

Handreiking Global Goals in het gemeentelijk beleid (pdf, 6,2 MB)