Een ogenblik geduld a.u.b.

Veel meer data over financiële impact corona op Waarstaatjegemeente

door Henri Kaper

De afgelopen maanden heeft Waarstaatjegemeente de financiële data over de gevolgen van de coronacrisis sterk uitgebreid. Op het platform staat nu recente data in tien categorieën: parkeerbelasting, toeristenbelasting, openbare orde & veiligheid, musea, sport, cultuur, afval, sociaal domein, onderwijs en ‘leges en andere rechten’.

Extra uitgaven op tien gebieden

Dat de coronacrisis negatieve gevolgen heeft voor de inkomsten van gemeenten uit parkeren, toeristenbelasting, cultuur en musea ligt voor de hand. Maar de crisis heeft ook extra uitgaven op andere gebieden in de 355 Nederlandse gemeenten tot gevolg:

  • Openbare orde en veiligheid: handhaving van de coronamaatregelen vraagt om extra inzet;
  • Sport: lagere huuropbrengsten voor gemeenten door sluiting van accommodaties;
  • Afval: massaal thuiswerken, klussen en opruimen heeft geleid tot extra kosten voor afvalinzameling;
  • Sociaal Domein: extra kosten door een hoger beroep op bijstandsuitkeringen en re-integratie, de uitvoering van de TOZO en intensivering van de inzet van de sociale wijkteams;
  • Onderwijs: het coronaproof maken van onderwijshuisvesting en het beperken van onderwijsachterstanden;
  • Leges en andere rechten: minder opbrengsten uit toeristenbelasting en vermakelijkheidsbelasting.

Aansluiten bij IV3

Waarstaatjegemeente maakt hierbij gebruik van zogenoemde Iv3-data (PDF). ‘Iv3’ staat voor ‘informatie voor derden’. Gemeenten met meer dan 20.000 inwoners zijn wettelijk verplicht om Iv3-rapportages aan te leveren bij het CBS. Deze Iv3-data wordt gebruikt door de financiële toezichthouder, de Europese Unie, het ministerie van BZK en het CBS.

Oproep: welke informatie ontbreekt?

Team Waarstaatjegemeente wil het dashboard over de impact van de coronacrisis voortdurend verbeteren en uitbreiden met de meest relevante gegevens. We zijn dan ook heel benieuwd welke data naar uw idee ontbreekt. Uw vragen, suggesties, opmerkingen en wensen ontvangen wij dan ook meer dan graag via waarstaatjegemeente@vng.nl.