Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Nieuws

04-10-2019 - Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd

De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 11 oktober de tijd om uw Wmo-gegevens over de eerste helft van 2019 aan te leveren. Tot die tijd kunt u ook nog een eventuele herlevering over de tweede helft van 2018 doen. De periode waarin u uw levering vervolgens eventueel nog kunt intrekken blijft ongewijzigd en loopt van 7 tot en met 18 oktober.

10-09-2019 - Aanleveren Cliëntervaringsonderzoek Wmo voortaan via onderzoeksbureau Enneüs

Het ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Enneüs opdracht gegeven om de verwerking van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen. In juli 2019 heeft het ministerie de gemeenten hierover met een brief (PDF) geïnformeerd. Vanaf 1 september 2019 kunnen gemeenten hun gegevens bij het bureau aanleveren.

22-08-2019 - Nieuwe cijfers over verkeersongevallen en -slachtoffers

Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. In een dichtbevolkt land als Nederland is het een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. De situatie is de laatste jaren verslechterd; het aantal ernstig verkeersgewonden blijft stijgen en ook het aantal verkeersdoden neemt weer toe. (verkeersveiligheid2030.nl)

16-08-2019 - In 2019 geen Onderzoek Digitale Volwassenheid

In afstemming met de Werkgroep Stuurinformatie Dienstverlening en Digitalisering is besloten dit jaar geen onderzoek te doen naar de digitale volwassenheid van het aanbod van de gemeenten.

25-07-2019 - Drie nieuwe instructievideo’s over Waarstaatjegemeente
Met drie korte video’s maken we nieuwe èn ervaren gebruikers van gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente graag wegwijs en bekend met de vele mogelijkheden.
11-07-2019 - Nieuwe cijfers Participatiewet en ‘stapeling’ op Gem. Monitor Sociaal Domein

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft de nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. Die laatste cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. De gegevens hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2018.

26-06-2019 - Verandering in aanlevering resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Sinds de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdhulp zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van de cliënten. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van het beleid en de uitvoering ervan. De wet bepaalt dat gemeenten de uitkomsten van de onderzoeken jaarlijks doorgeven aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

14-06-2019 - Verhelderend: uw eigen toelichting op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Als gemeente is het mogelijk om uw eigen toelichting te geven op de cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Dit helpt gebruikers om het verhaal achter de cijfers over uw gemeente beter te begrijpen of in de juiste context te zien. Zo kunnen deze gebruikers – zoals raadsleden, beleidsmedewerkers of inwoners - de cijfers beter interpreteren en toepassen.

11-06-2019 - Gemiddelde woonlasten huurders variëren van 30 tot 41 procent van inkomen

Huurders van corporatiewoningen besteden gemiddeld 32% van hun netto inkomen aan woonlasten (huur, energie en belastingen). Particuliere huurders zijn gemiddeld 37% van hun inkomen kwijt aan de totale woonlasten. Dat blijkt uit de op 11 juni  verschenen Lokale Monitor Wonen 2019 van Aedes, Woonbond, G4, G40 en VNG.

29-05-2019 - Medewerking coördinatoren GMSD gevraagd voor Monitor abonnementstarief Wmo

Met ingang van 2019 geldt een vast tarief voor de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen die gemeenten vanuit de Wmo verstrekken: het zogenoemde abonnementstarief Wmo. Het ministerie van VWS zal de komende jaren monitoren welke effecten de invoering van dit abonnementstarief heeft op de omvang en de duur van het  gebruik van maatwerkvoorzieningen en op de uitgaven daarvoor.

09-05-2019 - In de grootste gemeenten wonen 75-plussers het vaakst in een instelling

Woensdag 8 mei, verschijnen op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo. De cijfers hebben betrekking op 2018. Er is landelijk een aantal opvallende resultaten te zien.

12-03-2019 - Waarstaatjegemeente versie 2019 is live!

 

Sinds vandaag is de nieuwe versie van het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente live! Het platform is op een aantal punten ingrijpend vernieuwd, op basis van uw wensen als gebruiker. Zo krijgt u meer mogelijkheden voor maatwerk en hergebruik en heeft Waarstaatjegemeente ook een nieuw uiterlijk gekregen.

 

29-01-2019 - Aanleveren gegevens Wmo cliëntervaring 2018 sluit 31 januari

Gemeenten voeren jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit onder hun inwoners die gebruikmaken van maatwerkvoorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De uiterste datum om gegevens aan te leveren over het jaar 2018 is 31 januari 2019. 

28-01-2019 - Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein februari 2019
Van maandag 4 februari tot en met vrijdag 8 maart kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
01-10-2018 - Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd t/m 5 oktober

De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 5 oktober de tijd om uw Wmo-gegevens en uw bestanden over Kosten Wmo, Jeugd en SBW over de eerste helft van 2018 aan te leveren. Tot die tijd kunt u ook nog een eventuele herlevering over de tweede helft van 2017 doorgeven.

03-09-2018 - Aanleveren gegevens voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein weer van start

Vandaag start voor gemeenten de aanleverperiode voor de gegevens van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). U kunt uw data bij het CBS aanleveren tot en met vrijdag 28 september 2018.

02-08-2018 - Waarstaatjegemeente publiceert nieuwe cijfers over lidmaatschappen sportverenigingen

Waarstaatjegemeente biedt nu een update van de cijfers over het lidmaatschap van sportverenigingen in de 380 Nederlandse gemeenten. Deze gegevens zijn te vinden in het gemeentelijk rapport en de database van het dashboard Gezondheidsverschillen. Het gaat hierbij uitsluitend om lidmaatschappen bij sportverenigingen die zijn aangesloten bij NOC*NSF. De cijfers zijn ook van de sportkoepel afkomstig.

27-07-2018 - Nieuw: je eigen vergelijkingsgebied samenstellen

Waarstaatjegemeente is voortdurend in ontwikkeling. Niet alleen omdat er steeds meer mogelijkheden met de data en het platform zelf ontstaan, maar ook omdat we steeds beter willen aansluiten bij de wensen van onze bezoekers.

27-07-2018 - Onderzoek digitale volwassenheid gemeenten: wat onderzoeken we precies?

Op verzoek van gemeenten en in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet VNG Realisatie de komende maanden onderzoek naar de digitale dienstverlening van gemeenten. 

10-07-2018 - Aanleveren gegevens Wmo cliëntervaring 2018 vanaf vandaag mogelijk

Gemeenten voeren jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit onder hun inwoners die gebruikmaken van voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Gemeenten kunnen de resultaten van dit onderzoek inzetten voor het verbeteren van hun beleid en de uitvoering ervan. De resultaten worden naar verwachting in het najaar gepubliceerd binnen de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, onderdeel van het gemeentelijke dataplatform Waarstaatjegemeente. Voor meer informatie over het aanleveren en de aanleverinstructie zie de website van VNG Realisatie.

03-07-2018 - VNG Realisatie onderzoekt digitale volwassenheid gemeenten

Op verzoek van gemeenten en in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet VNG Realisatie de komende maanden onderzoek naar de digitale dienstverlening van gemeenten. Het aanbod van digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers staat daarbij centraal. Is het bijvoorbeeld mogelijk om in de gemeente digitaal een bijstandsuitkering, een parkeervergunning of een evenementenvergunning aan te vragen of om een melding openbare ruimte te doen? In totaal worden de 56 meest gebruikte producten onderzocht. Daarvan zijn 33 producten bedoeld voor inwoners en 23 voor ondernemers.

29-06-2018 - Nieuwe cijfers over participatie en ‘stapeling’ van voorzieningen

Op 28 juni zijn op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente de nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. Die laatste cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van meerdere gemeentelijke voorzieningen. De stapelingscijfers zijn een combinatie van de eerder gepubliceerde data over Wmo en Jeugd en de nu gepubliceerde Participatiedata. De gegevens hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2017. Voor de 315 gemeenten die hun cijfers hebben aangeleverd – ruim 83 procent van het totaal - zijn nu dus de cijfers over heel 2017 bekend op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatie en stapeling.

14-06-2018 - Nieuw Dashboard Sustainable Development Goals op Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl is uitgebreid met een nieuw dashboard. Dit Dashboard Sustainable Development Goals vertaalt de ‘Global Goals for Sustainable Development’ van de Verenigde Naties naar het niveau van de lokale overheid. Aan de hand van de actuele stand van zaken op zestien duurzame doelstellingen kunnen gemeenten – en inwoners - actie ondernemen en de voortgang daarvan monitoren. Zo worden de globale doelstellingen tastbaar en wordt duidelijk welke bijdrage gemeenten als ‘eerstelijnsoverheid’ kunnen leveren aan het realiseren ervan. Voorbeelden van deze doelstellingen zijn ‘Einde aan de armoede’, ‘Betaalbare en schone energie’ en ‘Veilige en duurzame steden’.

29-05-2018 - Huurders sociale huurwoningen meer dan 30% van inkomen kwijt aan woonlasten

Huurders van sociale huurwoningen (maandhuur tot 710 euro) besteden een groot deel van hun inkomen aan woonlasten*, zowel bij verhuurders in de commerciële sector als bij woningcorporaties. Voor huurders van een corporatiewoning is dit 31,2%. In de commerciële sector is dat 31,7%.

17-05-2018 - Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein aangevuld met Levensweganalyse

Vandaag publiceert Waarstaatjegemeente.nl de nieuwe gemeentelijke cijfers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Van de 380 Nederlandse gemeenten maken 318, ruim 83 procent, hun cijfers over de Wmo op dit platform openbaar. Deze gegevens hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2017. De data met betrekking tot de Participatiewet en de ‘stapeling’ van voorzieningen volgen naar verwachting begin juli.

26-03-2018 - Nieuw op Waarstaatjegemeente: dashboard ‘Dienstverlening en Digitalisering’

Hoe ver is uw gemeente met digitalisering? En hoe beoordelen inwoners en ondernemers de dienstverlening door de gemeente? Dat is nu in één oogopslag zichtbaar via het nieuwe dashboard Dienstverlening en Digitalisering, onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Dit nieuwe onderdeel is een initiatief van de Werkgroep Monitor Doelgerichte Digitalisering, waarin vertegenwoordigers van dertig gemeenten samenwerken. Met het dashboard komt VNG Realisatie tegemoet aan de wens van gemeentelijke professionals op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening.

16-03-2018 - Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd t/m 23 maart

De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 23 maart de tijd om uw Wmo-gegevens en uw bestanden over Kosten Wmo, Jeugd en SBW over de tweede helft van 2017 aan te leveren. Tot die tijd kunt u ook nog een eventuele herlevering over de eerste helft van 2017 doorgeven.

Wij hebben besloten de aanleverperiode nogmaals te verlengen omdat ons opviel dat een aantal gemeenten de aanlevering nog niet voltooid had op de eerder gestelde deadline. Wij willen deze gemeenten graag de kans geven om toch gebruik te maken van de monitor. Zo willen we ook voorkomen dat het aantal deelnemende gemeenten terugloopt. In dat geval zouden gemeenten zichzelf met minder andere gemeenten kunnen vergelijken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanlevering kunt u het aanleverprotocol (PDF) raadplegen. Ook heeft op 13 februari een webinar plaatsgevonden over de aanlevering. Dat kunt u nog steeds terugkijken.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via waarstaatjegemeente@vng.nl. Voor technische vragen kunt u terecht bij het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.

13-02-2018 - Recordaantal bezoekers website waarstaatjegemeente.nl

De website waarstaatjegemeente.nl heeft in 2017 meer dan 440.000 bezoekers mogen verwelkomen. Dat is een toename van 60% ten opzichte van 2016 en een verviervoudiging sinds de lancering in 2014.

12-02-2018 - Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein weer van start

In de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein vindt u de meest recente cijfers die samen een beeld geven van het sociaal domein. De cijfers worden gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl en bieden gemeenten en gemeenteraden op elk gewenst moment inzicht tot op wijkniveau. U kunt hier ook een vergelijking maken met bijvoorbeeld andere gemeenten, uw provincie of heel Nederland.

29-01-2018 - Webinar gegevensaanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

VNG Realisatie organiseert op dinsdag 13 februari a.s. van 10:00 tot 11:00 uur een webinar om het aanleveren van gegevens voor de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein toe te lichten. Het protocol voor aanleveren is licht aangepast. Zie het protocol (PDF 1,37 MB) met alle informatie over het aanleverproces, inclusief belangrijke deadlines en richtlijnen.

22-01-2018 - Cijfers Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd

Vandaag zijn de nieuwe gemeentelijke cijfers van participatie en stapeling over het eerste half jaar 2017 gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Dit jaar publiceren 312 gemeenten cijfers over stapeling op de website waarop gemeenten hun cijfers kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde of met andere gemeenten.