Een ogenblik geduld a.u.b.

Cijfers aanleveren

Voor een aantal instrumenten kunt u ons periodiek cijfers aanleveren. Aanleveren kan via Mijn Waarstaatjegemeente.nl

Toezichtinformatie algemeen
Gemeenten kunnen geen toezichtinformatie via Waarstaatjegemeente.nl meer aanleveren. Het huidige onderdeel op Waarstaatjegemeente.nl over het project toezichtinformatie, waar de toezichtinformatie wordt ontsloten, is stopgezet. De redenen zijn dat het systeem (de software) niet meer voldoet aan de huidige eisen, het gebruik  van dit onderdeel op Waarstaatjegemeente.nl ver is achtergebleven bij de verwachtingen en het gebruik anders heeft uitgepakt dan beoogd in 2012.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht. 
De rapporten toezichtinformatie over 2016 zijn te vinden via Waarstaatjegemeente.nl: via ‘instrumenten’ >toezichtinformatie’

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
De gegevensaanlevering voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein voor de publicatie in januari 2018 is gesloten. U kunt geen gegevens meer aanleveren voor de publicatie van januari 2018.

Vanaf 12 februari tot en met 9 maart 2018 kunnen gemeenten weer gegevens aanleveren voor de volgende Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De aanlevering betreft gegevens over het tweede half jaar van 2017 (en optioneel het eerste half jaar van 2017). Lees meer infotmatie in het nieuwsbericht.

Aanlevering Ruimte voor Toelichting Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
Via Mijn.Waarstaatjegemeente.nl blijft het gedurende het hele jaar mogelijk om een toelichting te geven op de cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Deze ruimte voor toelichting wordt opgenomen in het rapport van deze monitor

Cliëntervaring Wmo
​De gegevensaanlevering voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo kunnen worden aangeleverd via de uitvraagmodule. Voor meer informatie over het aanleveren en de aanleverinstructie zie de website van VNG.