Een ogenblik geduld a.u.b.

Cijfers aanleveren

Voor een aantal instrumenten kunt u ons periodiek cijfers aanleveren. Aanleveren kan via Mijn Waarstaatjegemeente.nl

Toezichtinformatie algemeen
Sinds 1 september 2017 is het niet meer mogelijk om toezichtinformatie over verantwoordingsjaar 2016 aan te leveren en te publiceren via Mijn.Waarstaatjegemeente.nl. Dit geldt voor alle wetten van RGT, waaronder Kinderopvang. Ook voor Informatieveiligheid is het niet meer mogelijk om gegevens aan te leveren. 
De rapporten toezichtinformatie over 2016 zijn te vinden via Waarstaatjegemeente.nl: via ‘instrumenten’ >toezichtinformatie’
Het aanleveren van informatie over toezichtinformatie zal in 2018 waarschijnlijk op een andere manier worden vormgegeven. U wordt hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
De gegevensaanlevering voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein voor de publicatie in januari 2018 is gesloten. U kunt geen gegevens meer aanleveren voor de publicatie van 2018.

Aanlevering Ruimte voor Toelichting Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
Via Mijn.Waarstaatjegemeente.nl blijft het gedurende het hele jaar mogelijk om een toelichting te geven op de cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Deze ruimte voor toelichting wordt opgenomen in het rapport van deze monitor

Cliëntervaring Wmo
​De gegevensaanlevering voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo kunnen worden aangeleverd via de uitvraagmodule. Voor meer informatie over het aanleveren en de aanleverinstructie zie de website van VNG.