Een ogenblik geduld a.u.b.

Cijfers aanleveren

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

De gegevensaanlevering voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein voor de publicatie in januari 2018 is gesloten. U kunt geen gegevens meer aanleveren voor de publicatie van januari 2018.

Vanaf 12 februari tot en met 9 maart 2018 kunnen gemeenten weer gegevens aanleveren voor de volgende Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De aanlevering betreft gegevens over het tweede half jaar van 2017 (en optioneel het eerste half jaar van 2017). Lees meer infotmatie in het nieuwsbericht.

Cliëntervaring Wmo

​De gegevensaanlevering voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo kunnen worden aangeleverd via de uitvraagmodule. Voor meer informatie over het aanleveren en de aanleverinstructie zie de website van VNG.

Toezichtinformatie (Algemeen)

Vanaf 1 september  2017 is het niet meer mogelijk om toezichtinformatie over verantwoordingsjaar 2016 aan te leveren en te publiceren via Mijn.Waarstaatjegemeente.nl. Rapporten van voorgaande jaren zijn vanaf 1 januari 2018 niet meer beschikbaar. Het instrument toezichtinformatie is vanaf 2018 opgehouden te bestaan op Waarstaatjegemeente.nl. Een belangrijke reden was dat het gebruik achterbleef. Op dit moment wordt door de VNG een verkenning uitgevoerd in hoeverre toezichtinformatie via Open Raadsinformatie kan worden ontsloten. Meer informatie hierover volgt.

Toezichtinformatie Kinderopvang

Toezichtinformatie kinderopvang wordt dit jaar wel weer uitgevraagd. Vanaf begin april kunnen gemeenten hun gegevens bekijken en eventueel voorzien van een toelichting. 1 juli is de deadline voor aanlevering. Meer informatie hierover volgt.