Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

19-12-2017
door Danielle Dil

Vanaf 12 februari tot en met 9 maart 2018 kunnen gemeenten weer gegevens aanleveren voor de volgende Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De aanlevering betreft gegevens over het tweede half jaar van 2017 (en optioneel het eerste half jaar van 2017)

Voorbereiding
Op de website van KING/VNG (vanaf 1 januari 2018 geheten: VNG Realisatie) staat het aanleverprotocol. In dit aanleverprotocol vinden gemeenten alle informatie voor het voorbereiden en aanleveren van de gegevens voor hun gemeente.

Start aanlevering 12 februari '18
Vanaf maandag 12 februari is het mogelijk bestanden over het tweede halfjaar van 2017 aan te leveren (H2 2017). Ook kunnen gemeenten opnieuw (of voor het eerst) bestanden aanleveren over het eerste halfjaar van 2017 (H1 2017). In deel II van het aanleverprotocol staat de exacte specificatie voor de inhoud en naamgeving van de aan te leveren bestanden.

Op de website van KING/VNG zijn daarnaast ook voorbeeldbestanden en een overzicht van veel gestelde vragen beschikbaar.

Per half jaar leveren gemeenten maximaal vier bestanden aan: Wmo, kosten Wmo, SBW en/of JEUGD. Deze bestanden kunnen worden samengevoegd in een ZIP-file (bijv. MSD.zip) om ze in één keer te kunnen uploaden.

Gegevens aangeleverd, en dan verder?
Technische terugkoppeling
Na aanlevering ontvangt de coördinator van de gemeente binnen drie werkdagen van CBS een e-mail met een technische terugkoppeling naar aanleiding van de bestandslevering. Op basis van dit bericht kan het bestand zo nodig gecorrigeerd opnieuw aangeleverd worden.

Inhoudelijke terugkoppeling
Twee werkdagen nadat een bestand technisch is goedgekeurd, staat er een op-orde rapport klaar in het downloadportaal.  Op basis van het op-orde rapport kan een coördinator beoordelen of de aangeleverde gegevens correct en volledig zijn. Zodra een rapport klaar staat in het portaal ontvangt de coördinator daarover een e-mail. De inlogcodes voor het downloadportaal blijven gelijk aan die van de vorige periode. Gemeenten ontvangen overigens de codes eind januari opnieuw per brief van ons.

Opnieuw aanleveren
Gemeenten kunnen zo vaak als zij willen een nieuw bestand aanleveren, tot en met uiterlijk 9 maart 2018. Van elk technisch goedgekeurd bestand wordt een op-orde rapport gemaakt.

Intrekken gegevensaanlevering
Door het aanleveren van de gegevens geven gemeenten toestemming aan CBS om de gegevens te gebruiken voor onderzoek en publicatie van inzichten. Indien gemeenten hier niet mee akkoord gaan kan de  coördinator het formulier ‘intrekken gegevensaanlevering’ opsturen. De aangeleverde gegevens worden dan verwijderd. Dit formulier is vanaf begin maart te downloaden op de website van CBS en moet, indien van toepassing, uiterlijk 23 maart '18 bij het CBS binnen zijn.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen over de aanlevering voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein? Neem dan contact op via 070 373 8191 of stuur een e-mail naar waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl.