Een ogenblik geduld a.u.b.

Publicatie foutieve ENSIA data

door Daniel van der Bijl
Waarstaatjegemeente.nl heeft helaas de jaarlijkse ENSIA data foutief gepubliceerd. Team Waarstaatjgemeente.nl betreurt deze fout en heeft diverse maatregelen genomen om de impact voor gemeenten te beperken en in de toekomst te voorkomen.

 

Toelichting ENSIA data

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november 2013 hebben de gemeenten ingestemd met de resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente'. Één van de afspraken waaraan gemeenten zich met de resolutie gecommitteerd hebben, is dat zij inzicht geven in de wijze waarop zij invulling geven aan de informatieveiligheid via Waarstaatjegemeente.nl. Hiervoor is een korte jaarlijkse vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst wordt voor iedere gemeente ter beschikking gesteld via het dashboard Openbare Orde en Veiligheid van Waarstaatjegemeente.nl.

Verkeerde enquête waarden weergegeven

De fouten in de ENSIA data betreft enquête waarden die bij vrijwel alle gemeenten in de periode van 19 mei 2022 t/m 8 juni 2022 foutief zijn weergegeven. In de meeste gevallen betreft het blancos, waar waarden hadden moeten staan. Inmiddels zijn de data hersteld op Waarstaatjegemeente.nl.

Om de impact te beperken is er voor gekozen een nieuwsbericht te plaatsen op Waarstaatjegemeente.nl en een bericht op te nemen in de ENSIA nieuwsbrief die aan de contactpersonen van ENSIA in gemeenten wordt verstuurd.

Datakwaliteit een speerpunt

De kwaliteit van gegevens op Waarstaatjegemeente.nl zijn van allergrootst belang voor gemeenten omdat ze ambtenaren, bestuurders en bewoners informeren rond het nemen van besluiten en het opstellen van beleid. Het nieuwe datakwaliteitsprotocol van Waarstaatjegemeente.nl dat sinds 1 januari 2022 wordt gehanteerd identificeert eerder dan voorheen fouten, zorgt er voor dat we hierop juist handelen waarmee fouten in de toekomst worden voorkomen.