Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe cijfers Participatiewet en ‘stapeling’ op Gem. Monitor Sociaal Domein

door Henri Kaper

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft de nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. Die laatste cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. De gegevens hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2018.

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Breda

In de GMSD vindt u onder meer de gemeentelijke cijfers over:

  • Aantallen huishoudens met een of meerdere voorzieningen vanuit het sociaal domein;
  • Aantallen huishoudens met voorzieningen op basis van de Participatiewet
  • Aantallen huishoudens met voorzieningen in het kader van de Jeugdzorg
  • Aantallen huishoudens met voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Daarnaast bevat de GMSD ook cijfers over het gebruik van eerstelijnszorg huisartsen, mantelzorg, eenzaamheid en het aantal kinderen dat opgroeit in armoede.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

Van elke deelnemende gemeente is er daarnaast een rapport met grafieken, tabellen en toelichtingen beschikbaar. Zo’n rapport vindt u zowel op gemeentelijk niveau als op wijkniveau. U kunt het rapport en het wijkprofiel van uw gemeente bekijken via de dashboards op Waarstaatjegemeente.

Rapport GMSD Breda

Ruimte voor toelichting

Als gemeente kunt u uw eigen toelichting geven op de cijfers van de GMSD. Dit helpt gebruikers om het verhaal achter de cijfers over uw gemeente beter te begrijpen of in de juiste context te zien. Zo kunnen gebruikers – zoals raadsleden, beleidsmedewerkers of inwoners - de cijfers beter interpreteren en toepassen. Voor de toelichting hebben wij een uitgebreide handleiding opgesteld.

Over Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Het platform blijkt niet alleen interessant voor gemeenten: de site trok in 2018 ruim 520.000 bezoekers.

Meer informatie?

Meer achtergrondinformatie vindt u op onze pagina over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van VNG Realisatie. Met vragen kunt u mailen naar waarstaatjegemeente@vng.nl.