Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuw op Waarstaatjegemeente: dashboard ‘Dienstverlening en Digitalisering’

door Henri Kaper

Hoe ver is uw gemeente met digitalisering? En hoe beoordelen inwoners en ondernemers de dienstverlening door de gemeente? Dat is nu in één oogopslag zichtbaar via het nieuwe dashboard Dienstverlening en Digitalisering, onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Dit nieuwe onderdeel is een initiatief van de Werkgroep Monitor Doelgerichte Digitalisering, waarin vertegenwoordigers van dertig gemeenten samenwerken. Met het dashboard komt VNG Realisatie tegemoet aan de wens van gemeentelijke professionals op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening.

Ruimte voor verbetering

Bezoekers van de website kunnen zich hiermee een beeld vormen van de stand van zaken in een bepaalde gemeente, en deze vergelijken met een andere gemeente of met bijvoorbeeld het landelijke gemiddelde. Op basis hiervan kunnen gemeenten nagaan waar de ruimte voor verbetering ligt, op welke specifieke punten zij actie kunnen ondernemen en welke gemeente hen daarbij zou kunnen helpen.

Voorzieningen

De stand van zaken op het gebied van dienstverlening wordt gebaseerd op het oordeel van ondernemers en inwoners, via de instrumenten Ondernemerspeiling en Burgerpeiling. De mate van digitalisering is gebaseerd op de beschikbaarheid van digitale services en aansluiting van de gemeente op een aantal landelijke digitale voorzieningen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de MijnOverheid Berichtenbox, Digimelding en E-herkenning.

Over Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente.nl laat zien waar alle Nederlandse gemeenten staan op de belangrijkste beleidsterreinen, zoals wonen, veiligheid, economie, onderwijs en gezondheid. VNG Realisatie beheert en ontwikkelt de site in opdracht van de Nederlandse gemeenten. Als inwoner, ambtenaar, bestuurder of belangstellende kunt u hier gegevens inzien en vergelijken met andere gemeenten, met de provincie of met het landelijk gemiddelde. Ook kunt u hier verdiepende rapporten te downloaden. Alle informatie op Waarstaatjegemeente is openbaar toegankelijk.