Een ogenblik geduld a.u.b.

Vragenlijsten Toezichtinformatie beschikbaar in februari

29-01-2015
door Henri Kaper

Hoe kunnen raadsleden goed toezicht houden? Welke criteria kunnen gebruikt worden om te beoordelen of het college zijn taken goed uitvoert? Om dit inzichtelijk te maken, stelde KING in 2014 het instrument 'Toezichtinformatie' beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl. Dit jaar wordt het instrument opnieuw aangeboden. De vragenlijsten zijn eind februari beschikbaar.

Wijzigingen ten opzichte van 2014

Op basis van gebruikersfeedback is het instrument op een aantal vlakken gewijzigd:

  • Indicatoren zijn aangepast en er zijn toezichtindicatoren voor het sociaal domein toegevoegd. De aangepaste indicatorenset is in januari op waarstaatgemeenten.nl gepubliceerd.
  • De inhoudelijke toelichtingen van de rapportages zijn verbeterd.
  • Het aanleveren van de informatie via waarstaatjegemeente.nl wordt eenvoudiger en gebruiksvriendelijker.

De vragenlijsten over verantwoordingsjaar 2013 zijn op 1 december 2014 gesloten. Meer informatie over het instrument Toezichtinformatie vindt u op de website van KING.