Een ogenblik geduld a.u.b.

Vijf tips voor juiste gegevensaanlevering GMSD

18-02-2016
door Danielle Dil

Vanaf 18 januari kunt u als gemeente, de gegevens over 2015 (H1 2015 en H2 2015) voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein aanleveren bij het CBS. Deze gegevensaanlevering loopt tot en met 25 maart 2016.

Het blijkt dat gemeenten nog wat moeite hebben met het aanleveren van de juiste bestanden. Daarom hebben we een aantal tips op een rij gezet om u te helpen. Wij raden u aan deze tips te delen met de persoon die namens uw gemeente de gegevens uit de gemeentelijke systemen haalt.

Vijf tips voor een juiste gegevensaanlevering
Via het uploadportaal van het CBS levert u de gegevens aan in een ZIP-bestand of in aparte bestanden. Ten opzichte van het vorige aanleverprotocol is een aantal zaken gewijzigd. Op www.kinggemeenten.nl staat het vernieuwde aanleverprotocol voor (H1 2015+) H2 2015 waar alle specificaties voor de aanlevering op een rij staan.

Tip 1: Check het aanleverprotocol voor de gegevensspecificaties.

Tip 2: Neem contact op met uw software leverancier voor een aangepaste query of tool.

Tip 3: Controleer uw bestand aan de hand van onderstaande checklist. Hiermee voorkomt u een groot deel van de veelvoorkomende fouten

  • Hebben mijn bestanden de juiste extensie? Bestanden in de ZIP-file kunnen alleen de extensie .CSV hebben
  • Zijn de bestandsnamen correct?
  • Bevat ieder bestand het juiste aantal kolommen? Het juiste aantal kolommen is 18 (exclusief ‘AGB code’, inclusief ‘beschikte frequentie’)
  • Bevat de eerste regel van ieder bestand de juiste kolomnamen?
  • Zijn de verplichte velden gevuld? In het Wmo-bestand zijn de verplicht velden: Gemeentecode, Aanmaakdatum_bestand, BSN, Type maatwerkarrangement declaratie (of Type maakwerkarrangement toewijzing) en Datum start Daadwerkelijke ondersteuning (of Datum start rechtsgeldigheid ondersteuning).
  • Bevatten de gegevens het juiste aantal tekens en geen andere tekens dan cijfers, mintekens of een scheidingsteken? Tekens die niet zijn toegestaan: :\ / ? : * ” > <| ] [

Tip 4: Bekijk het geactualiseerde overzicht van veelvoorkomende fouten van het CBS om fouten te voorkomen die specifiek zijn aan een bepaald gegeven.

Tip 5: Luister het webinar over de gegevensaanlevering terug (of bekijk de informatie die er gegeven werd). Op donderdag 21 januari organiseerde KING/VNG samen met het CBS een online vragenuur, waarin we ongeveer 100 gemeenten meenamen in het proces van de gegevensaanlevering en hun vragen live beantwoordden. Het webinar is terug te luisteren (door een technische storing is het beeld zwart tijdens de intro, de eerste 35 seconden).

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de gegevensaanlevering gemeentelijke monitor Sociaal Domein?