Een ogenblik geduld a.u.b.

Veel cijfers aangeleverd voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

19-05-2017
door Danielle Dil

In het tweede half jaar van 2016 hebben in totaal 300 gemeenten (technisch goedgekeurde) gegevens aangeleverd ten behoeve van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Daarvan publiceren 282 gemeenten hun gegevens ook, waaronder de G4 en een groot deel van de G32.

In totaal publiceren deze periode vijftig gemeenten meer hun cijfers over de transformatie dan in het eerste half jaar van 2016. En voor het eerst sinds de invoering van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is de magische grens van 300 betrokken gemeenten bereikt. 18 gemeenten hebben ervoor gekozen hun cijfers niet te publiceren op Waarstaatjegemeente.nl. Vorig jaar waren dat er 58.  Positieve ontwikkelingen dus.

Op dit moment worden de door gemeenten aangeleverde gegevens verwerkt en verrijkt met andere informatiebronnen. Begin juli worden de nieuwe cijfers via Waarstaatjegemeente.nl ontsloten.

De jeugdzorgcijfers die nu op Waarstaatjegemeente.nl staan, worden de komende week geactualiseerd. Het betreft de cijfers over de tweede helft van 2016. Opvallend is, dat het gebruik van de jeugdzorg net als het gebruik van de Wmo-voorzieningen in de noordelijke en zuidelijke delen van Nederland het hoogst is.