Een ogenblik geduld a.u.b.

VNG Realisatie onderzoekt digitale volwassenheid gemeenten

door Henri Kaper

Op verzoek van gemeenten en in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet VNG Realisatie de komende maanden onderzoek naar de digitale dienstverlening van gemeenten. Het aanbod van digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers staat daarbij centraal. Is het bijvoorbeeld mogelijk om in de gemeente digitaal een bijstandsuitkering, een parkeervergunning of een evenementenvergunning aan te vragen of om een melding openbare ruimte te doen? In totaal worden de 56 meest gebruikte producten onderzocht. Daarvan zijn 33 producten bedoeld voor inwoners en 23 voor ondernemers.

Dashboard Dienstverlening en Digitalisering

De data wordt verzameld door middel van het bezoeken van de websites van gemeenten. Nagegaan wordt ook in hoeverre gemeenten daarbij gebruik maken van DigiD, EHerkenning of een eigen inlogsysteem. De resultaten van het onderzoek zijn onderdeel van de Monitor Doelgerichte Digitalisering. Daarnaast worden de resultaten verwerkt in het Dashboard Dienstverlening en Digitalisering op het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente.

Publicatie

Het onderzoek is naar verwachting op 1 september afgerond. De voornaamste resultaten zullen vervolgens door VNG Realisatie worden gepubliceerd op de website en in de eerdergenoemde monitor en het dashboard. Het onderzoek heeft drie keer eerder plaatsgevonden, op initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken. Het rapport uit 2017 vindt u op de website van de rijksoverheid.