Een ogenblik geduld a.u.b.

Uitnodiging webinar nieuwe cijfers Gezondheidsverschillen

22-03-2017
door Danielle Dil

Sinds 22 maart kunt u één druk op de knop én op wijkniveau zien hoe het staat met de sociaaleconomische gezondheidsverschillen op Waarstaatjegemeente.nl. Het webinar ´Gezondheidsverschillen´ op 11 april a.s. geeft inzicht in hoe u de cijfers kunt gebruiken.

Waar zitten de belangrijkste gezondheidsproblemen? In welke wijken komen bijvoorbeeld diabetes en psychische problematiek het meest voor? Hoe is het zorggebruik in een wijk? En welk percentage van de inwoners voelt zich eenzaam, is laaggeletterd of heeft geen betaald werk? De antwoorden op deze en andere vragen zijn vanaf 22 maart te vinden op Waarstaatjegemeente.nl.

Gemeenten, GGD´en en zorgprofessionals hebben zo eenvoudig inzicht in welke wijken en/of gebieden de gezondheidsachterstanden het grootst zijn. De cijfers vormen een basis om samen met inwoners en professionals te bespreken wat de onderliggende problematiek is. Dat helpt bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten bij de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Ook kunnen de cijfers gebruikt worden om de effecten van lokaal beleid te monitoren.

Webinar ´Gezondheidsverschillen´

Bent u geïnteresseerd in de cijfers en wilt u meer weten over de manier waarop u de cijfers kunt gebruiken? Schrijf u zich dan in voor het webinar van KING en Pharos op dinsdag 11 april a.s. van 14.00 uur tot 15.00 uur. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Gezondheidsverschillen op Waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van het stimuleringsprogramma Gezond in… van Pharos en Platform31 en tot stand gekomen in samenwerking met VNG, KING, GGD GHOR Nederland, RIVM en Vektis.