Een ogenblik geduld a.u.b.

Uitkomsten Ondernemerspeiling Drenthe nu op Waarstaatjegemeente.nl

06-07-2016
door Danielle Dil

Vanaf deze week zijn de uitkomsten van de Ondernemerspeiling die in alle 12 de Drentse gemeenten is uitgevoerd te vinden op Waarstaatjegemeente.nl (onder gemeentelijke dienstverlening).

De Ondernemerspeiling is een eenvoudig toe te passen, compacte modelvragenlijst die gemeenten kunnen uitzetten onder hun ondernemers. De resultaten van de vragenlijstbieden inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen: (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, de relatie ondernemer-gemeente, economisch beleid en vestigingsklimaat.

De resultaten van Drenthe zijn op eenvoudige wijze te vergelijken met de resultaten van andere gemeenten, maar ook is een provinciale vergelijking mogelijk.
Zoals de meeste deelnemers aan de Ondernemerspeiling doen, kijken de gemeenten gezamenlijk naar de uitkomsten van het onderzoek en bespreken zij waar zij kunnen leren van de resultaten.

Een jaar geleden spraken de 12 Drentse gemeenten af dat zij meer samen wilden doen voor de ondernemers in hun regio. Daarom sloten zij zich aan bij het project MKB vriendelijk(er) Drenthe. Uit de resultaten blijkt onder andere dat bedrijven waar vanaf 50 personen werkzaam zijn de medewerkers gemiddeld het meest tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening. Bedrijven met twee tot negen werkzame personen zijn het minst tevreden, gevolgd door de zzp’ers. 

Ondernemers die gevestigd zijn in een woonhuis of een niet-locatiegebonden zijn voor hun economische activiteiten, zijn gemiddeld het meest tevreden over de gemeentelijke dienstverlening. 

Voor meer informatie over de Ondernemerspeiling zie de website van KING.