Een ogenblik geduld a.u.b.

Uitkomsten Burgerpeiling ook op wijkniveau inzichtelijk

16-06-2016
door Danielle Dil

In welke wijken wonen de kwetsbare groepen in uw gemeente? Waar zijn uw inwoners het meest tevreden met de buurt? Welke wensen hebben uw inwoners ten aanzien van uw dienstverlening? Als u nu een Burgerpeiling uitvoert is het ook mogelijk om de uitkomsten van de Burgerpeiling op wijkniveau te bekijken.

De Burgerpeiling is een modelvragenlijst voor burgeronderzoek waarmee u, als gemeente, de mening en de mate van betrokkenheid van uw inwoners kunt meten. De resultaten werden tot op heden op gemeentelijk niveau gepresenteerd op Waarstaatjegemeente.nl. Nu is het dus, op verzoek van gemeenten, ook mogelijk om wijken en kernen met elkaar te vergelijk en af te zetten tegen het gemeentelijk niveau. Hierdoor kan beter ingezet worden op lokale problemen. Wijkteams kunnen bijvoorbeeld gerichter aangestuurd worden. Ook hiervoor geldt: hoe meer gemeenten de Burgerpeiling uitvoeren, des te beter gemeenten hun resultaten (op wijkniveau) kunnen vergelijken met elkaar.
De resultaten van de Burgerpeiling worden op Waarstaatjegemeente.nl gepubliceerd. Omdat er steeds meer objectieve (feitelijke) informatie op wijk- en kernniveau beschikbaar komt, kunnen gemeenten nu de subjectieve informatie (de mening van de inwoners) naast de objectieve informatie per wijk leggen. Dit kan een goede basis zijn om verbeteracties te formuleren.

Vragen
Wilt u de Burgerpeiling (laten) uitvoeren of heeft u vragen? Mail dan naar waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl of bel met 070 - 373 81 91
Benieuwd of uw gemeente deelneemt aan de burgerpeiling? Klik hier