Een ogenblik geduld a.u.b.

Tussentijdse cijfers Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd

23-11-2017
door Danielle Dil

Vandaag zijn de nieuwe gemeentelijke cijfers van jeugd, Wmo en de kosten sociaal domein over het eerste half jaar 2017 gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. 312 gemeenten leverden hun cijfers over de Wmo aan en gaven toestemming deze gegevens te publiceren op de website waarop gemeenten hun cijfers kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde of met andere gemeenten.

Gewoonlijk worden deze cijfers twee keer per jaar in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein opgenomen en uitgebracht. Dit jaar is ervoor gekozen om tegemoet te komen aan de wens van gemeenten, en de jeugdcijfers zo snel mogelijk beschikbaar te stellen.  Vandaag komt daarom ook een tussentijds rapport uit met de cijfers die op dit moment voor handen zijn.

Alleen cijfers zeggen natuurlijk niet alles, daarom is er ook een ruimte voor toelichting toegevoegd. Gemeenten kunnen hiermee een korte feitelijke uitleg geven bij de aangeleverde cijfers. Meer informatie over deze feitelijke toelichting staat op kinggemeenten.nl.

De volledige Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt, zoals voorgaande jaren half januari gepubliceerd. Hierin staan dan ook onder andere de geactualiseerde cijfers over Participatie en Stapeling. Ook worden op dat moment cijfers uit de gezondheidsmonitor van de GGD geactualiseerd.