Een ogenblik geduld a.u.b.

Trendbreuk Jeugdcijfers GMSD

door webmaster.realisatie@vng.nl
Met ingang van de publicatie van de definitieve cijfers over 2020 zijn twee veranderingen doorgevoerd in de jeugdcijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), die leiden tot een trendbreuk.

De grootste verandering betreft een toename in 2021 van jeugdzorgaanbieders die gegevens aanleveren. Een substantieel aantal jeugdzorgaanbieders heeft voor het eerst gegevens aangeleverd over het eerste halfjaar van 2021, maar niet over voorgaande verslagperioden. Hierdoor zijn de uitkomsten over jeugdhulp over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020. 

Daarnaast is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020.