Een ogenblik geduld a.u.b.

Tegels onder de loep

13-04-2017
door Victor van Hagen

Regelmatig houden wij de informatie en cijfers die beschikbaar zijn in de verschillende tegels in het dashboard, onder de loep. We kijken dan naar tegels die vaak of juist minimaal geraadpleegd worden, en welke verbeteringen in de rubricering van de tegels doorgevoerd moeten worden.

Tegels onder de loep

Aan de hand van gebruikscijfers en -ervaringen is daarom vanaf vandaag een aantal tegels veranderd. Het gaat om de tegels Wonen en Leefklimaat (nieuw), Openbare orde en veiligheid (aangepast), Bestuur en organisatie, Gemeentelijke dienstverlening en Maatschappelijke participatie (verborgen).

Met de aanpassingen is er meer balans in en tussen de tegels gekomen, en is er ruimte gecreëerd om de komende tijd nieuwe inhoud van tegel en nieuwe tegels een plek te geven. 

Nieuwe tegel: Wonen en Leefklimaat

Onder deze tegel vindt u alle informatie uit de oude tegels Leefklimaat, Ruimte en mobiliteit en Gemeenteprofiel. Deze drie tegels bevatten overlappende gegevens. Door de gegevens uit deze drie tegels samen te voegen is de toegankelijkheid van de informatie verbetert.

Aangepast: Openbare orde en veiligheid

Aan deze tegel zijn meer details over verschillende soorten ongevallen toegevoegd.

Verborgen: Bestuur en organisatie, Gemeentelijke dienstverlening, Maatschappelijke participatie.

Deze tegels voldoen niet meer aan de vraag. Er is veel overlap en er zijn onvoldoende indicatoren.  

Voor alle aanpassingen geldt dat er geen data verloren is gegaan: een indicator komt zoveel mogelijk op één tegel terug, in het meest relevante thema of in de betreffende monitor. In de achterliggende database zijn alle indicatoren terug te vinden, ook de indicatoren van tegels die verborgen zijn. Kunt u iets niet vinden of mist u toch iets, stuurt u dan een e-mail naar waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl