Een ogenblik geduld a.u.b.

Stapelingsmonitor geactualiseerd

28-04-2016
door Danielle Dil

Jeugdhulp, schuld(hulp)sanering, thuiszorg: inwoners kunnen gebruik maken van veel verschillende gemeentelijke regelingen, als dat nodig is. Maar hoeveel mensen maakten in 2013 gebruik van verschillende regelingen tegelijkertijd? En waar wonen deze mensen?
De Stapelingsmonitor 2013 werd afgelopen week gepubliceerd. Deze monitor, die jaarlijks uitgebracht wordt, maakt op basis van cijfers uit 2013, inzichtelijk in welke mate inwoners van de gemeente gebruik maken van verschillende regelingen in het sociaal domein. Zo kan per gemeente en per wijk in beeld worden gebracht waar vaker of langduriger een beroep wordt gedaan op voorzieningen dan elders.

Veel te zien op wijkniveau
Als je de overzichtskaart van Nederland bekijkt lijkt het alsof in de Randstad weinig gebruik wordt gemaakt van regelingen en in het oosten van het land veel meer een beroep wordt gedaan op de gemeentelijke ondersteuning. Als je echter inzoomt op de wijken in de Randstad zie je dat daar wel degelijk grote verschillen bestaan tussen de wijken. Ook in de Randstad zijn uiteraard wijken met inwoners die zeer veel gebruik maken van verschillende regelingen tegenover wijken waar gezinnen wonen die weinig aanspraak doen op de gemeente.

Inzicht op langere termijn
De Stapelingsmonitor wordt nog steeds uitgebracht, ondanks het feit dat in de gemeentelijke monitor Sociaal Domein (die twee keer per jaar uitkomt) meer actuele cijfers staan. De Stapelingsmonitor biedt gemeenten namelijk een kans om zich een beeld vormen van de effecten van de decentralisaties op de langere termijn. Uit cijfers van de Stapelingsmonitor kunnen gemeenten o.a. zien hoeveel inwoners over langere tijd gebruik maken van de regelingen in het sociaal domein. Daarnaast legt de Stapelingsmonitor ook de koppeling naar de domeinen onderwijs en schuldsanering.

Stapelen
Het samenvallen (stapelen) van het gebruik van regelingen en voorzieningen binnen huishoudens kan bruikbare aanknopingspunten bieden voor inzicht op langere termijn.  Gemeenten krijgen een beeld van de mate waarin inwoners van overheidswege ondersteuning ontvangen, maar ook in hoeveel huishoudens er sprake kan zijn van meervoudige problematiek over de jaren heen.
Omdat de gegevens uitgesplitst zijn naar de gemeentelijke wijkenindeling, kan een gemeente nagaan welke uitdagingen in de gemeente en in de verschillende wijken al lagere tijd dominant zijn.

Vergelijken
De Stapelingsmonitor komt nu voor de derde keer uit. Hierdoor kunnen gemeenten nu al gegevens van de verschillende jaren vergelijken. Inzichtelijk wordt bijvoorbeeld hoe langdurig personen bij diverse instanties in beeld zijn.
De Stapelingsmonitor van elke gemeente wordt ontsloten via Waarstaatjegemeente.nl. Zie Stapelingsmonitor.

Voor meer informatie over de Stapelingsmonitor zie de website van KING