Een ogenblik geduld a.u.b.

Resultaten Clientervaring Wmo beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl

12-07-2017
door Henri Kaper

De onderzoeksresultaten Clientervaring Wmo staan sinds deze week op Waarstaatjegemeente.nl. Sinds 2008 moeten gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek doen onder de cliënten die zich in dit kader melden met een hulpvraag bij de gemeente. Door dit onderzoek kunnen gemeenten zien in hoeverre de geboden ondersteuning en voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, met name op het gebied van ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie.

Sinds 2016 is iedere gemeente verplicht een schriftelijke enquête uit te zetten, het zogeheten cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo. Hierin zijn in ieder geval de tien standaardvragen opgenomen die ingaan op de ervaringen van cliënten ten aanzien van de toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de ondersteuning via de Wmo. De standaardisering van de vragenlijst, de onderzoeksopzet en de vereiste respons hebben als doel landelijke vergelijkbaarheid van de resultaten mogelijk te maken. Gemeenten moeten jaarlijks voor 1 juli de resultaten publiceren op Waarstaatjegemeente.nl.

De officiële deadline van de 2017-meting is verstreken en de onderzoeksresultaten van het CEO Wmo worden gepresenteerd op Waarstaatjegemeente.nl. Als de cijfers clientervaring Wmo van uw gemeente nog niet beschikbaar zijn op de site dan kunt u alsnog de onderzoeksresultaten (laten) aanleveren.