Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapport Duurzaamheidsbalans per gemeente beschikbaar

12-11-2015
door Danielle Dil

De ‘Nationale monitor duurzame gemeenten 2015’ van Telos is onlangs gepubliceerd.

Het blijkt dat de gemiddelde duurzaamheid van de Nederlandse gemeenten in 2014 licht achteruitgegaan is ten opzichte van 2013. 

In de monitor heeft Telos de duurzaamheidsprestaties van alle 393 Nederlandse gemeenten tegen het licht gehouden. Dit is gedaan op basis van 106 indicatoren. Uit de monitor blijkt dat de gemiddelde duurzaamheidsscores licht, maar statistisch significant, zijn gedaald van 50,02% naar 49,85%. Dit is vooral te wijten aan de doorwerking van de economische crisis.

Koplopers en achterblijvers
De gemeenten met de hoogste scores in ons land  liggen doorgaans zowel in groen gebied als in de nabijheid van grote gemeenten waar veel inwoners naar toe pendelen om te werken. Deze mensen combineren de gunstige groene en sociale kwaliteiten van de eigen woonomgeving met de vaak betere economische kansen van de nabijgelegen grote stad.

Over de monitor
De Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2015 is opgesteld door Telos, verbonden aan het Tilburg Sustainability Center van de Universiteit van Tilburg, en tot stand gekomen onder auspiciën van de Stuurgroep gemeentelijke duurzaamheidsmonitoring. De monitor 2015 meet bij alle 393 Nederlandse gemeenten de ontwikkeling van de drie duurzaamheidskapitalen: ecologisch, sociaal-cultureel en economisch. Download uw eigen rapport over duurzaamheid per gemeente op via http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Rapporten--c53/

Kijk ook op http://waarstaatjegemeente.nl/Jive/report?id=telos of op www.telos.nl.