Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe data op economisch dashboard

07-11-2017
door Danielle Dil

Op het dashboard ‘Bedrijvigheid en Lokale Economie’ van Waarstaatjegemeente.nl is de data van drie indicatoren geactualiseerd. Het gaat om Oprichtingen en Opheffingen, Snelgroeiende Bedrijven en Exporterende Bedrijven. Deze indicatoren geven nu een beter beeld van de lokale economische dynamiek. Wat zijn de ontwikkelingen en waar liggen de economische kansen? De data die ten grondslag ligt aan de indicatoren is afkomstig van het CBS en is bijgewerkt tot en met 2016.

Informatie op ‘Economic Board’ niveau

Niet alleen op lokaal niveau kunnnen gemeenten hun cijfers vergelijken met andere. Het is ook mogelijk de eigen gemeente te vergelijken met het gemiddelde van de andere gemeenten uit de (eigen) economische regio. Daarnaast zijn in de database vergelijkingen te maken tussen de verschillende economische regio’s. KING komt hiermee tegemoet aan een wens van economische regio’s, die graag ‘evidence based’ willen werken.