Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe cijfers op gebied van veiligheid gepubliceerd

10-10-2017
door Danielle Dil

Op maandag 9 oktober zijn de nieuwe cijfers rond veiligheid gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl, tegelijk met de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het CBS en de Raad voor de rechtspraak, in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

Op het dashboard Openbare orde en veiligheid kunnen gemeenten nu zien hoe zij ervoor staan op het gebied van veiligheid. De cijfers schetsen een beeld van de ontwikkeling van sociale veiligheid en overlast per gemeente.

Vijf indices zijn berekend op basis van CBS-statistieken en gegevens uit de Nationale Veiligheidsmonitor. Het betreft de indices criminaliteitsindex, overlastindex, index onveiligheidsgevoelens, index vermijdingsgedrag, index onveiligheidsperceptie.

De indices op Waarstaatjegemeente.nl zijn gemeentelijke cijfers en geven een ‘samenvatting’ van de statistieken over misdrijven en criminaliteit. Doordat meerdere gegevens over de omvang van de misdaad en de sociale veiligheid worden gecombineerd, kunnen gemeenten met één cijfer inzicht krijgen in de beweging van een aantal misdrijven en veiligheidssituaties.

De cijfers kunnen gebruikt worden om zicht te krijgen op toe- of afname van de veiligheidssituatie en criminaliteit in een gemeente. Ook is in de cijfers te zien hoe het gevoel van veiligheid van burgers is, hoe het staat met veiligheidsbeleving van burgers. Met de cijfers kunnen gemeenten hun beleid op het gebied van veiligheid en criminaliteit bepalen of verder aanscherpen.

Voor een aantal gemeenten geldt dat er te weinig gegevens beschikbaar zijn om de indices op een betrouwbare manier te berekenen. Voor die gemeenten zijn de gegevens samengevoegd met de gemeenten die behoren tot hetzelfde politiebasisteam.

De cijfers op Waarstaatjegemeente.nl zijn op dezelfde manier berekend als de cijfers in de Nationale VeiligheidsIndex (NVI), die vandaag ook nieuwe cijfers publiceerde. Ook hierin wordt een geïntegreerd beeld gegeven van de ontwikkeling van de criminaliteit.

Meer informatie over de Nationale VeiligheidsIndex