Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe cijfers beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl

26-08-2016
door Danielle Dil

Wat is de gemiddelde vraagprijs voor woningen in 2016? Hoe heeft de bevolking zich de afgelopen jaren ontwikkeld? En wat is de afstand tot openbare voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen?

Het afgelopen kwartaal zijn weer nieuwe gegevens beschikbaar gekomen op Waarstaatjegemeente.nl vanuit een aantal bronnen.
Data uit de volgende bronnen zijn geactualiseerd:

Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)
Aantallen woningen naar type en bouwjaar (meest recente data nu 2016)

Bevolkingsontwikkeling (CBS)
Definitieve cijfers bevolkingsmutaties (2014)

Nabijheid voorzieningen (CBS)
Gemiddelde afstanden naar enkele voorzieningen, o.a. ziekenhuis, school (2015)

Statistiek Waarde Onroerende Zaken (CBS)
Gemiddelde WOZ-waarde woningen/niet-woningen (2016)

Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS)
Aantallen ongevallen en slachtoffers naar oorzaak en gevolg (2015)

Huurtoeslag (ministerie BzK)
Aantallen toekenningen en gemiddelde bedragen huurtoeslag totaal en naar doelgroepen (2013)

Huizenzoeker.nl
Gemiddelde vraagprijs woningen (juli 2016)