Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd!

19-01-2017
door Danielle Dil

Het is weer zover: zojuist is de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd! U vindt de monitor van uw gemeente via www.waarstaatjegemeente.nl. U ziet hier o.a. cijfers over Wmo, de jeugdwet en de participatiewet.

Rapportage
De nieuwe rapportage bevat de cijfers van het eerste half jaar van 2016. De rapportage bestaat uit vier delen:

  • Gemeenteprofiel
  • Gebruik
  • Stapeling
  • Cliëntervaring

Nieuw is dat sinds deze publicatie waar mogelijk ook trends te zien zijn sinds 1 januari 2015. Ook nieuw is dat er naast de hoofdrapportage ook voor elke gemeente een wijkprofiel is gemaakt, waar de cijfers worden uitgesplitst op wijkniveau.

Bekijken
U kunt de rapportage en het wijkprofiel van uw gemeente bekijken via www.waarstaatjegemeente.nl. Of ga naar Dashboard, klik dan op ‘Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein’ en kies uw gemeente. De cijfers staan ook op Statline en in de database van Waarstaatjegemeente.nl..

Webinar
Over de rapportage en het wijkprofiel organiseert KING op dinsdag 24 januari aanstaande om 14.00 uur een webinar. Hier wordt uitgelegd hoe de monitor werkt, wat alle vernieuwingen zijn en waar de cijfers vandaan komen. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid live vragen te stellen aan het team van de monitor. Aanmelden voor het webinar over de publicatie kan via het aanmeldformulier.  

Nieuwe aanlevering 
Maandag 30 januari a.s. start de nieuwe aanleveringronde voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein over de gegevens van de tweede helft van 2016 en eventueel een (her)levering van de gegevens van de eerste helft van 2016. Het aanleverprotocol daarvoor kunt u hier downloaden. Over de aanlevering van gegevens organiseert KING ook een webinar, en wel op dinsdag 31 januari om 14.00 uur. Aanmelden voor het webinar over de gegevensaanlevering kan via het aanmeldformulier

Vragen/opmerkingen
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht of de publicatie, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met Iris van Diest via Iris.vanDiest@kinggemeenten.nl of 06 40 787 287.