Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuw Dashboard Sustainable Development Goals op Waarstaatjegemeente.nl

door Henri Kaper

Waarstaatjegemeente.nl is uitgebreid met een nieuw dashboard. Dit Dashboard Sustainable Development Goals vertaalt de ‘Global Goals for Sustainable Development’ van de Verenigde Naties naar het niveau van de lokale overheid. Aan de hand van de actuele stand van zaken op zestien duurzame doelstellingen kunnen gemeenten – en inwoners - actie ondernemen en de voortgang daarvan monitoren. Zo worden de globale doelstellingen tastbaar en wordt duidelijk welke bijdrage gemeenten als ‘eerstelijnsoverheid’ kunnen leveren aan het realiseren ervan. Voorbeelden van deze doelstellingen zijn ‘Einde aan de armoede’, ‘Betaalbare en schone energie’ en ‘Veilige en duurzame steden’.

Juist op lokaal niveau

De duurzame doelstellingen zijn in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties vastgesteld. Samen vormen zij de de kern van de VN ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030. Net als de andere lidstaten rapporteert Nederland aan de VN over de voortgang. Maar beslissingen over duurzaamheid worden natuurlijk niet alleen op internationaal of nationaal niveau genomen. Juist op lokaal niveau komen duurzaamheidskwesties samen, net als de mogelijkheid om vooruitgang te boeken vanuit de basis.  

Concreet en dichtbij

De wereldwijde doelstellingen hebben dus volop raakvlakken met het werk van lokale overheden. Gemeenten hebben daarmee de sleutel in handen om duurzame verandering van onderop te versnellen. Denk aan het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, een leefbare en veilige leefomgeving, duurzame productie en consumptie en een sterk en toegankelijk openbaar bestuur. Met het monitoren van de doelstellingen op lokaal niveau, laten gemeenten zien dat de VN-doelstellingen niet abstract en ‘ver van hun bed’ zijn, maar concreet en dichtbij. 

Nieuwe stappen

Het Dashboard Sustainable Development Goals is het product van een samenwerking tussen VNG Realisatie, VNG International en universitair kenniscentrum Telos. Ook de Rijksoverheid brengt in kaart hoe Nederland ervoor staat bij de duurzame ontwikkelingsdoelen en welke maatschappelijke initiatieven al lopen op deze thema’s. Een overzicht van deze initiatieven is te vinden op de website van SDG Nederland.

Over Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 380 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. Zoals veiligheid, economie, onderwijs, wonen en gezondheid. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken met elkaar of met regionale en landelijke gemiddelden. Het platform blijkt niet alleen interessant voor gemeenten: de site trok in 2017 ruim 440.000 bezoekers. Voorbeelden van veelbezochte monitors binnen de website zijn de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en de Lokale Monitor Wonen.