Een ogenblik geduld a.u.b.

Landelijk congres gezondheidsverschillen

09-10-2017
door Danielle Dil

Op woensdag 22 november a.s. organiseert Gezond in... (Pharos en Platform31) een landelijk congres voor wethouders, bestuurders, beleidsadviseurs en professionals uit verschillende domeinen, die willen bijdragen aan het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen.

Tijdens het congres worden de cijfers, die o.a. op Waarstaatjegemeente.nl staan gepubliceerd bekeken, maar ook wordt gevierd wat gemeenten de afgelopen vier jaar hebben bereikt met GIDS en Gezond in... Ook is tijd ingeruimd om te bespreken wat nodig is voor het vervolg.

Stimuleringsprogramma
Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Het stimuleringsprogramma Gezond in... (Pharos en Platform31) werkt samen met 164 gemeenten aan een brede aanpak van gezondheidsachterstanden. Staatssecretaris Van Rijn besloot dit voorjaar het stimuleringsprogramma voort te zetten tot en met 2021. “De ingeslagen weg blijkt effectief en vindt breed draagvlak onder gemeenten en wethouders,” aldus Van Rijn. Een lange adem is nu van belang om de aanpak stevig te verankeren in regulier lokaal beleid.

Aanmelden congres
Pharos en Platform31 nodigen u van harte uit deel te nemen aan dit congres. Graag gaan we samen met u en prominente bestuurders, inwoners, wethouders uit verschillende domeinen en vertegenwoordigers vanuit wetenschap en politiek, in gesprek.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Meer informatie
Datum: 22 november, 13.00 - 18.00 uur
Locatie: Tivoli Vredenburg, Utrecht

Uitnodiging