Een ogenblik geduld a.u.b.

Herziene cijfers rapport Lezen en schrijven

06-06-2016
door Danielle Dil

In maart werd het onderzoek ‘Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland’ gepubliceerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University.

Het voor dit onderzoek gebruikte datamodel bevat een groot aantal zeer complexe bewerkingen en analyses. Helaas bleek al snel dat in een van de analyses een fout zat.

In de meeste gevallen zijn de verschillen weliswaar niet groot, maar vinden wij het wel belangrijk dit te corrigeren en uit te gaan van de herziene cijfers. Overigens is er door het CBS nu een contra-expertise uitgevoerd en hebben zij verklaard dat het model nu klopt. Het ROA betreurt de gang van zaken en biedt u hiervoor haar excuses aan.

Op www.lezenenschrijven.nl en www.taalvoorhetleven.nl vindt u nu de juiste publicatie met de juiste cijfers. Ook zijn de cijfers gecorrigeerd op Waarstaatjegemeente.nl. Wij vinden het uiterst vervelend dat de publicatie moest worden herzien, aangezien u als gemeente vertrouwt op correcte data. Wij hebben hierover met het ROA gesproken om te voorkomen dat dit in de toekomst nogmaals kan gebeuren.

Samen aan de slag is noodzakelijk
Ook al verandert het percentage laaggeletterden voor uw gemeente (in positieve of negatieve zin), het getal staat voor een hele groep mensen die in uw gemeente moeite heeft om mee te kunnen doen. Of het nu reizen met OV is, een baan zoeken, digitaal contact maken met u of hun eigen (klein)kinderen voorlezen.  Reden genoeg om samen aan de slag te gaan. Zoals Jantine Kriens en Marja van Bijsterveldt in het voorwoord van het rapport zeggen: “We zorgen er samen voor dat meer mensen mee kunnen doen in onze maatschappij. Doet u mee?”

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl.