Een ogenblik geduld a.u.b.

Gegevensaanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gestart

16-08-2016
door Danielle Dil

Sinds maandag 15 augustus kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de volgende Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, die in januari 2017 uitkomt.

Wat is het percentage kinderen dat kans heeft op armoede?  Hoeveel mensen maakten in uw gemeente in de eerste helft van 2016 gebruik van verschillende gemeentelijke regelingen? Welke kosten staan daar tegenover?  Interessante informatie die u leest in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein met cijfers over het eerste jaar 2016 (en tweede half jaar 2015) wordt in januari 2017 gepubliceerd.

Gegevens aanleveren over H1 2016
Vanaf 15 augustus 2016  kunt u gegevens aanleveren over  het eerste half jaar van 2016. Dit is mogelijk tot 30 september 2016.

Nogmaals gegevens aanleveren over H2 2015
Maar u kunt ook nog gegevens aanleveren over het tweede half jaar van 2015 (H2). Het kan namelijk zijn dat die data nu vollediger beschikbaar is dan bij het vorige moment van aanlevering. Ook is het mogelijk dat uw gegevens over H2 technisch niet juist waren aangeleverd. U heeft dus bij de aankomende levering nogmaals de kans juiste gegevens over het tweede half jaar van 2015 aan te leveren.

Let op: voor ieder halfjaar (H1 en H2) moet u een apart bestand voor Wmo, Jeugd en SBO  aanleveren over het betreffende halfjaar. In totaal gaat het dan om (2 x 3 bestanden =)  6 bestanden die  u mogelijk aanlevert.

Wijziging in aanleverprotocol
Ten opzichte van het aanleverprotocol is een aantal zaken gewijzigd. In paragraaf 1.3 van het aanleverprotocol vindt u alle wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.  Neem contact op met uw software leverancier voor de aangepaste query/tool van het Wmo-bestand.

Aanleverplanning
De planning voor het aanleveren van gegevens voor de juni-editie van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is als volgt:

Aanleveren gegevens tussen 15/8 en 30/9 bij het CBS
De gegevensaanlevering loopt van 15 augustus tot en met 30 september 2016. Wij adviseren u dit vóór 2 september 2016 te doen. Alleen als u uw gegevens voor deze datum aanlevert, ontvangt u namelijk uiterlijk 16 september een eerste “op orde”-rapport. Uit dit rapport van CBS kunt u opmaken of de gegevens voldoen aan uw kwaliteitseisen en of de gegevens juist zijn. Bent u het niet eens met de informatie in dit ”op orde”-rapport, dan heeft u nog tot 30 september de mogelijkheid om een correctielevering te doen.
Download hiervoor het vernieuwde Aanleverprotocol Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

“Opt in”-besluit uiterlijk 18 november 2016
Als u vóór 30 september 2016 een technisch juist bestand aanlevert bij het CBS, ontvangt u uiterlijk 14 oktober een tweede “op orde”-rapport. Hierin zijn de door u aangeleverde gegevens verwerkt tot inzichten. Op basis van dit rapport kunt u tot uiterlijk 18 november besluiten of uw gegevens gebruikt mogen worden voor onderzoek, informatie en publicatie (op hoger aggregatie niveau!) op Waarstaatjegemeente.nl, CBS StatLine en de website van het CBS.
Kiest u voor het publiceren van uw gegevens (“opt in”) dan kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens vergelijken met die van andere gemeenten in Nederland. Hoe meer gemeenten publiceren des te beter de vergelijking gemaakt kan worden. 

Webinar 23 augustus a.s.
Heeft u nog vragen over het aanleveren van de gegevens? Op 23 augustus a.s. organiseert KING een webinar. Tijdens dit online vragenuur zetten we alle informatie over de gegevensaanlevering op een rij. Tussendoor kunt u via de chat vragen stellen, die meteen door de presentatoren worden beantwoord. Aanmelden kan via http://kinggemeenten.nl/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein/agenda/webinar-gegevensaanlevering-gemeentelijke-monitor-0


Meer informatie
• Lees het nieuwe Aanleverprotocol Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
• Technische vragen kunt u stellen aan het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.
• Inhoudelijke vragen kunt u mailen naar waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl.

Tenslotte
Sinds 1 januari 2016 vindt u alle informatie over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op http://www.kinggemeenten.nl.

Namens het projectteam,

Brenda de Zeeuw