Een ogenblik geduld a.u.b.

Beleidsindicatoren voor begroting en jaarstukken beschikbaar (BBV)

11-04-2016
door Danielle Dil

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de regeling tot vaststelling van de beleidsindicatoren gepubliceerd. Daarmee is vastgelegd dat gemeenten en provincies vanaf het begrotingsjaar 2017 in de begroting en de programmaverantwoording de effecten van beleid toelichten aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. De ministeriële regeling en de toelichting daarop zijn te vinden in de Staatscourant.

De set beleidsindicatoren en bijbehorende gegevens kunt u vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl, via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”. Het dashboard biedt u de mogelijkheid de gegevens te exporteren naar een Excel-bestand, dat u kunt gebruiken als u de gemeentebegroting en de programmaverantwoording maakt. Ook ziet u op het dashboard indicatoren van andere gemeenten waarmee u uw eigen gemeente kunt vergelijken.

Op de site van de VNG vindt u meer informatie over de beleidsindicatoren en BBV. Ook staat daar een uitgebreide toelichting op de indicatoren.

De verplichte indicatoren
Het ministerie heeft het advies van de VNG om een onderscheid te maken tussen indicatoren uit een basisset en een facultatieve set niet overgenomen. Er zijn namelijk geen onderzoeken voor handen waaruit landelijk beschikbare data komt.
De gegevens onder het taakveld ‘bestuur en organisatie’ worden niet automatisch ingevuld. Hier moeten gegevens uit de eigen gemeentelijke administratie ingevuld worden. Omdat elke gemeente over deze informatie beschikt, en dit relevante informatie is,  is er voor gekozen ook deze indicatoren toe te voegen aan de set beleidsindicatoren.

Meer informatie
Het besluit om beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en programmaverantwoording, om zo een betere financiële vergelijkbaarheid mogelijk te maken, komt onder andere voort uit het traject van de Commissie Vernieuwing en Verantwoording BBV.
Meer informatie over de overige wijzigingen die deze commissie heeft voorgesteld vindt u op de site van de VNG.