Een ogenblik geduld a.u.b.

Hoe gelukkig zijn uw inwoners?

22-03-2016
door Danielle Dil

Zondag 20 maart was het de Dag van het Geluk. Maar hoe meet je geluk en wanneer zijn mensen gelukkig?

Sommige mensen zeggen  dat geluk niet te meten is, maar dat vinden geluksonderzoekers niet. Sinds deze maand is aan de Burgerpeiling  van KING een vraag en een aanvullende module over de mate van tevredenheid met het leven toegevoegd. Zo kunnen gemeenten uitvragen hoe ‘gelukkig’ de inwoners zich voelen. De Burgerpeiling is een standaard voor burgeronderzoek waarmee gemeenten ook zelf de mening en de betrokkenheid van haar inwoners kunnen meten.

Oorzaken van geluk beïnvloeden
Voor gemeenten is het belangrijk te weten hoe ‘gelukkig’ haar inwoners zijn. Rechtstreeks op geluk sturen kan de (lokale) overheid maar tot beperkte hoogte. Geluk is namelijk voor een groot deel een kwestie van individuele keuzes. Wat een gemeente wél kan, is de oorzaken van geluk positief te beïnvloeden, als een gemeente de oorzaken kent en als deze binnen de reikwijdte van de (lokale) overheid vallen.

Onderzoeken gebaseerd op Burgerpeiling
Binnenkort komt het onderzoek ‘Vitaliteit van buurten  en maatschappelijke veerkracht’ uit, dat is gebaseerd op de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. De Burgerpeiling is de afgelopen 18 maanden uitgevoerd in 75 gemeenten. Bijna 60.000 personen hebben de vragenlijst ingevuld.

Bent u geinteresseerd in de mening van uw burgers? Wilt u weten of zij gelukkig zijn? Kijk dan op de pagina van Burgerpeiling en laat de Burgerpeiling uitvoeren.