Een ogenblik geduld a.u.b.

Proclaimer

VNG verleent u hierbij toegang tot Waarstaatjegemeente.nl. Wie gebruikmaakt van de informatie en data op deze website gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Deze disclaimer is zowel van toepassing op alle bezoekers aan deze website als op alle informatie en data die op of door middel van deze website worden aangeboden. VNG behoudt zich het recht deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

VNG publiceert hier informatie, data, instrumenten, afbeeldingen en andere materialen die onder andere door gemeenten en derden zijn aangeleverd. VNG behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Geen aansprakelijkheid

VNG geeft geen enkele garantie voor de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik van de website Waarstaatjegemeente.nl.

VNG streeft ernaar actuele en correcte informatie en data aan te bieden. Niettemin kan VNG niet garanderen dat alle opgenomen informatie en data in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. VNG aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook bij opgelopen schade in elke vorm die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de informatie en data op deze website. Mocht er informatie of data op deze website staan die uw inziens onjuist, niet actueel of onvolledig is dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven door een email te sturen aan waarstaatjegemeente@vng.nl.

De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website, alsmede het gebruik van de op de website verstrekte informatie en data, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.

Informatie en gegevens op Waarstaatjegemeente.nl

VNG is verantwoordelijk voor de inhoud van Waarstaatjegemeente.nl en behoudt dan ook alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie, data en dienstverlening. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De op deze website opgenomen informatie en data is ontleend aan openbare bronnen en aan gegevens aangeleverd door gemeenten. Deze informatie en data is geen eigendom van VNG maar blijft eigendom van gemeenten en openbare bronnen. Waarstaatjegmeente.nl dient als platform voor de ontsluiting van deze informatie en data. De afnemer van de informatie en data op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en data.

Het gebruik van de gegevens op Waarstaatjegemeente.nl is gratis.