Jive

Aantal exporterende vestigingen

Het aantal vestigingen dat in kalaenderjaar goederen met een waarde van minimaal 5000 euro uitvoert naar het buitenland