Jive

Index onveiligheidsgevoelens (2012=100)

De index onveiligheidsbeleving is ontwikkeld door het WODC, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG. De index onveiligheidsbeleving is een maat voor ervaren onveiligheid in de eigen buurt. Het uitgangspunt is de situatie in 2012. De waarde van 2012 is gesteld op 100. Hoe lager het cijfer in de jaren daarna, hoe sterker de verbetering ten opzichte van 2012. De index wordt jaarlijks berekend voor alle gemeenten in Nederland. De index onveiligheidsbeleving maakt het mogelijk gemeenten met elkaar te vergelijken en laat zien hoe de onveiligheidsbeleving verandert in de tijd. Naast de index onveiligheidsbeleving zijn nog vier indexen ontwikkeld: index voor criminaliteit, overlast, vermijdingsgedrag en onveiligheidsperceptie. Ook dat zijn cijfers en ook daarvoor geldt: hoe lager, hoe sterker de verbetering ten opzichte van 2012. De index onveiligheidsbeleving maakt gebruik van gegevens van de Veiligheidsmonitor (eigen bewerking). voelt zich wel eens onveilig (% vaak) voelt zich wel eens onveilig in de buurt (%vaak) voelt zich 's avonds op straat in de buurt onveilig (% vaak) voelt zich ‘s avonds alleen thuis onveilig (% vaak)