Jive

Index vermijdingsgedrag (2012=100)

De index vermijdingsgedrag is ontwikkeld door het WODC, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG. De index vermijdingsgedrag is een maat voor hoe vaak men het eigen gedrag aanpast aan situaties in de eigen buurt. Het uitgangspunt is de situatie in 2012. De waarde van 2012 is gesteld op 100. Hoe lager het cijfer in de jaren daarna, hoe sterker de verbetering ten opzichte van 2012. De index wordt jaarlijks berekend voor alle gemeenten in Nederland. De index vermijdingsgedrag maakt het mogelijk gemeenten met elkaar te vergelijken en laat zien hoe het vermijdingsgedrag verandert in de tijd. Naast de index vermijdingsgedrag zijn nog vier indexen ontwikkeld: index voor criminaliteit, overlast, onveiligheidsbeleving en onveiligheidsperceptie. Ook dat zijn cijfers en ook daarvoor geldt: hoe lager, hoe sterker de verbetering ten opzichte van 2012. Doet ‘s avonds niet open (% vaak) Rijdt of loopt om (% vaak)