Jive

Index overlast totaal (2012=100)

De Overlastindex is ontwikkeld door het WODC, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG. De Overlastindex is een maat voor ervaren overlast in de buurt. Het uitgangspunt is de situatie in 2012. De waarde van 2012 is gesteld op 100. Hoe lager het cijfer in de jaren daarna, hoe sterker de verbetering ten opzichte van 2012. De index wordt jaarlijks berekend voor alle gemeenten in Nederland. De Overlastindex maakt het mogelijk gemeenten met elkaar te vergelijken en laat zien hoe de overlast verandert in de tijd. Naast de Overlastindex zijn nog vier indexen ontwikkeld: index voor criminaliteit, onveiligheidsbeleving, vermijdingsgedrag en onveiligheidsperceptie. Ook dat zijn cijfers en ook daarvoor geldt: hoe lager, hoe sterker de verbetering ten opzichte van 2012. De Overlastindex maakt gebruik van gegevens van de Veiligheidsmonitor (eigen bewerking). Fysieke verloedering Sociale overlast Verkeersoverlast