Jive

Index onveiligheidsperceptie(2012=100)

De index onveiligheidsperceptie is ontwikkeld door het WODC, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG. De index onveiligheidsperceptie is een maat voor hoe men de veiligheidssituatie in de eigen buurt ervaart. Het uitgangspunt is de situatie in 2012. De waarde van 2012 is gesteld op 100. Hoe lager het cijfer in de jaren daarna, hoe sterker de verbetering ten opzichte van 2012. De index wordt jaarlijks berekend voor alle gemeenten in Nederland. De index onveiligheidsperceptie maakt het mogelijk gemeenten met elkaar te vergelijken en laat zien hoe de onveiligheidsperceptie verandert in de tijd. Naast de index onveiligheidsperceptie zijn nog vier indexen ontwikkeld: index voor criminaliteit, overlast, onveiligheidsbeleving en vermijdingsgedrag. Ook dat zijn cijfers en ook daarvoor geldt: hoe lager, hoe sterker de verbetering ten opzichte van 2012. De index onveiligheidsperceptie maakt gebruik van gegevens van de Veiligheidsmonitor. % dat denkt dat er veel criminaliteit in de buurt is