Jive

Slachtoffers, ziekenhuisopname (geregistreerd) per 10.000 inwoners

Personen die bij het ongeval letsel hebben opgelopen