Jive

Slachtoffers, eerste hulp(geregistreerd) per 10.000 inwoners

Personen die bij het ongeval letsel hebben opgelopen