Jive

% verkeersdoden (geregistreerd)

Personen die bij het ongeval letsel hebben opgelopen