Jive

Geregistreerde verkeersongevallen totaal per 1.000 inwoners

Het aantal verkeersongevallen, per 1.000 inwoners.