Jive

Geregistreerde ongevallen met letsel ziekenhuis per 1.000 inwoners

Het aantal ongevallen dat heeft geleid tot een ziekenhuisopname, per 10.000 inwoners