Jive

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.