Jive

Misdrijven totaal

Geregistreerde criminaliteit; misdrijven naar soort misdrijf en gemeente. 1. TOELICHTING Deze tabel bevat uitkomsten over in Nederland door de politie geregistreerde misdrijven. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente, soort misdrijf en jaar v