Jive

Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren (+)

Het percentage inwoners dat vindt dat inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren.