Jive

Woon- en leefomgeving (prettig wonen)

Waardering van de buurt als leefomgeving, uitgedrukt in een gemiddelde score van 1 (zeer onprettig) -10 (zeer prettig).