Jive

Mate van overlast van buurtbewoners (+)

Het percentage inwoners dat overlast ervaart van buurtbewoners.