Jive

Kennis

De aanwezige kennis in een gemeente, uitgedrukt in een score van 0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog).