Jive

Maatschappelijke participatie

De mate van maatschappelijke participatie, uitgedrukt in een score van 0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog).