Jive

Lucht

De voorraad lucht op basis van de uitstoot van CO2, stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in een score van 0 (zeer laag) -100 (zeer hoog).